Tag Archives: noc kultury

NOC KULTURY z Grupą Projekt!

29 Maj

Galeria na sztuki prezentuje wystawy:

SALON POLITYKI

Deptak | otwarcie 2 czerwca 2012 | g. 21:00

Salon polityki wpisuje się w kontekst prezentacji sztuki w przestrzeni miasta, którą upowszechniamy jako Galeria na Sztuki w ramach działalności Stowarzyszenia i indywidualnej. Ponadto jest projektem wbrew pozorom, nieobojętnym ideowo, wymagającym budowania własnej postawy w kontakcie z treścią. Nie jest sztuką dla sztuki, ale sztuką czytania jej aktualnego kontekstu.

Sztuka na ulicy nie może nie dotyczyć jej widzów, więc ta potencjalnie tyczy się każdego. ie oznacza jednak, że ma być to sztuka eklektyczna albo poprawna, bo zbiorowy odbiorca nie istnieje, jeszcze bardziej na ulicy, niż w murach muzeum. Sztuka nie może być nijaka. Zanim ogłoszono temat przewodni tegorocznej Nocy Kultury w Lublinie, powstał pewien pomysł, który zrodził się z potrzeby i osobistych preferencji autorów. Odkąd coraz poważniej zaczęliśmy wchodzić w myślenie o mieście i jednocześnie myślenie o recyklingu sztuki czy dla sztuki – tyle, co tworzenie, interesuje nas p r z e t w ó r s t w o.

Materia: blisko 700 numerów Tygodnika „Polityka”, z ostatnich 12 lat

Myśl: pieczołowicie gromadzone, segregowane, ale przede wszystkim przeczytane i wielokrotnie wykorzystane w celach intelektualnych magazyny, nie mogą wylądować na śmietniku, z powodu tak błahej historii, jak naturalne kurczenie się przestrzeni codziennego życia.

Działanie: oddanie w celach dalszej edukacji młodszych pokoleń okazało się niemożliwe – żadna biblioteka, uczelnia, szkoła nie była zainteresowana zbiorem papieru, dlatego po raz ostatni chcemy oddać „Politykę” w ręce społeczeństwa. Salon polityki to miejsce do czytania, miejsce wypełnione treścią, stworzone z treści. Zaaranżowana przestrzeń publiczna przekształcona zostaje w prywatną przestrzeń domowego salonu prasowego, choć nader wypełnionego treścią publiczną. W salonie można będzie zasiąść, w otoczeniu znajomych twarzy, choć nieznanych nam osobiście, bohaterów okładek dekady Tygodnika „Polityka”.

TRANSLAS

Plac Łokietka | otwarcie: 02 czerwca 2012 | g. 21:30

Autorzy fotografii: Myroslav Wayda (Ukraina), Marcin „Mucha” Moszyński (Polska)

TRANS LAS jest rodzajem labiryntu, w którym nie chodzi o znalezienie rozwiązania, ale namysł nad meandrami ludzkiego losu. Symbol przejścia pomiędzy dwoma światami tego samego lasu, polskiego i ukraińskiego – na pozór identycznego, choć historycznie i politycznie podzielonego. Zachęcamy wędrowców do przełamywania granic, chwilowej transpozycji ze stereotypowych wyobrażeń do obiektywnej natury rzeczy.

Instalacja TRANS LAS to wysoki na 3 metry i długi na ponad 10 metrów korytarz – labirynt, którego wnętrze zaprasza do kontemplacji przyrody – oazy wśród miejskiej dżungli i odnajdywania wspólnych dróg. Refleksyjny pomysł spotkania „programowo identycznych” widoków drzew – fotografii polskiego i ukraińskiego lasu, wykonanych przez fotografów z obu krajów – otrzymał dynamiczną formę, która wymaga zaangażowania odbiorcy zarówno z materią jak i wywołanymi emocjami.

Nie ma różnicy między drzewami po tej czy tamtej stronie, niezależnie od politycznych czy mentalnych granic, natura okazuje się obojętna wobec wtórnych przemian historii.

Produkcja: Barbara Wybacz, Marcin Moszyński

Równie gorąco zapraszamy do Centrum Promocji Województwa Lubelskiego na wspólny wieczór:

Organic food by Lubelskie – pokaz i warsztaty kulinarne oraz

Moc Tektury – wystawę designu użytkowego Łukasza Sereja.

Reklamy

Klosz-art

6 Czer

Jeszcze do 13 czerwca!

Plac Łokietka | Latarnia przy ul. Koziej

Podushkowa Noc Kultury

19 Maj

3 czerwca 2011 | sobota

godz. 16:30

Warsztaty  Kultury

ul. Popiełuszki 5

Szaleństwo Katalogowania

31 Maj

Noc Kultury 5/6.06.10

boczne ulice w centrum miasta

S Z A L E Ń S T W O   K A T A L O W G O W A N I A – W Y S T A W A

Moi sąsiedzi – zapaleni wędkarze, w okresie przejściowym, wspominali swoje wędkarskie triumfy w piwnicy Mietka – starego handlarza złotem, amatora płotek, wewnętrznego producenta samogonu. Piwnica dawała im poczucie intymności. Za tą lokalizacją przemawiały także względy praktyczne – wszystko było pod ręką – kompocik na zapojkę i ogóreczki na zagrychę…


Umberto Eco z pewnością nazwałby tę kolekcję „przetworów” nadmiarem koherentnym czy enumeracją chaotyczną. Autorów projektu zafascynowała pierwotna potrzeba gromadzenia, pewien strumień świadomości, urzeczywistniający się w podziemnych skarbcach polskich blokowisk – piwnicach metr na metr.
Projekt utrwalenia na fotografii „zbiorów piwnicznych” zrodził się przy okazji świątecznych porządków. Młode pokolenia coraz rzadziej zaglądają do piwnic, coraz rzadziej przejawiają też potrzebę gromadzenia jako takiego. Założenia socrealistycznej architektury przydzielały, oprócz spółdzielczego M, także należną każdej rodzinie piwnicę. Dziś zamieszkują je głównie koty, a nowoczesne budownictwo rezygnuje z podpiwniczeń w ramach redukcji kosztów.
Pewien sentyment jednak pozostał. Lokalny chaos obecny w większości „komórek” – wieloletnie przetwory, słoiki z ogórkami, dżemy, worki z ziemniakami kupione na zimę, skrzynka narzędziowa, stary rower, ślady obecności szczurów – nagle znika, gdy weźmie się pod uwagę historię całości. Teraz stoimy wobec ciągu myśli, a raczej wobec tego, co zostało odłożone na bliżej nieokreśloną wieczność.

Skarbiec uzyskuje spójność dzięki wspólnemu Podmiotowi.

Zapraszamy do podróży po lubelskich piwnicach, ad hoc wydobytych na powierzchnię. Dzięki zastosowaniu ekspozycji „przez judasza” – każde drzwi, symbolicznie odkryją przed ciekawymi przechodniami prawdziwą tajemnicę, to co zwykle zamknięte na kłódkę.

Karnawał Nocy Kultury rządzi się swoimi prawami, dlatego też będzie to być może jedyna okazja, by zajrzeć bezkarnie do piwnicy sąsiada.

Naczynia & Lenica

31 Maj

Noc Kultury 6.06.10/ godz. 1:00 – 2:00

Plac Andersena / ul. Dominikańska 1

N A C Z Y N I A   &   L E N I C A  –  M U Z Y K A   D O   F I L M Ó W   J. L E N I C Y  I  W. B O R O W C Z Y K A

Zespół Naczynia powstał w 1999 roku, jego nazwa pochodzi z filmu Jima Jarmusha „Noc na ziemi”. Grupa ma na swoim koncie koncerty w całym kraju i zagranicą (Węgry, Ukraina). W 2006 roku kultowe wydawnictwo OBUH Records wydało debiutancką płytę formacji „Naczynia zespołem”. Materiał ten został nagrany w studiu „Rogalów Analogowy” , na sprzęcie z epoki. Płyta tego nadwiślańskiego zespołu prezentuje sporą dawkę nieokrzesanego, młodzieńczego uroku. Znajdziecie na niej państwo szerokie spektrum muzyczne, od piosenki, powiedzmy nowo-falowo-rockowej, przez nie pozbawione humoru garażowo-progresywne peregrynacje, po gitarowo – psychodeliczną czaderkę okraszoną saksofonem. W 2007 roku zespół podjął się muzycznego wyzwania grając na żywo muzykę do filmu. Było to też pierwsze spotkanie zespołu z twórczością Jana Lenicy. Ten eksperyment zaowocował stworzeniem nowych instrumentacji do kolejnych filmów Lenicy.

W Noc Kultury Naczynia zagrają na żywo do filmów: „Dom” (1958), które Lenica stworzył wraz z Walerianem Borowczykiem, a także do najbardziej znanego filmu Lenicy – „Labirynt” (1962). Jan Lenica to wybitny artysta- plastyk, scenarzysta, reżyser i scenograf filmów animowanych. Tworzył również rysunki satyryczne, ilustracje książkowe i plakaty. Trzy pierwsze filmy, zrealizowane wspólnie z Walerianem Borowczykiem, zapoczątkowały nurt autorski w polskim filmie animowanym. Od 1963 realizował filmy we Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Mieszkał w Paryżu i Berlinie.
Ten niezwykły nocny spektakl obrazów i dźwięków dopełni atmosfera miejsca projekcji. Naczynia zagrają na placu przed wejściem do Teatru Andersena.

W skład zespołu Naczynia wchodzą:
Danios – perkusja
Dawidu – klawisze
Cynio – gitara
Szampua Chua von Karakua – bass
Księżyc – gitara
Maćku co się stało? – sexofon tenorowy