Tag Archives: performance

Finisaż Open City

13 Lip

OŚRODEK MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH ROZDROŻA

15  LIPCA  2010
/ CZWARTEK

OTWARTE MIASTO OSTATNI RAZ W TYM ROKU
UL. GRODZKA 7 / WEJŚCIE OD PLACU PO FARZE

!!!P O L E C A M Y   U W A D Z E!!!


Reklamy